Júlia Figuerola i Galduf

Assessora de comunicació i projecció municipal

  • Assessorar a l’Alcaldia i els regidors de l’equip de govern en matèria de comunicació i projecció municipal.
  • Assessorar a l’Alcaldia i els regidors de l’equip de govern en el desenvolupament de les línies d’actuació estratègiques respecte els temes rellevants de la comunicació corporativa i projecció municipal.
  • Assessorar a l’Alcaldia i els regidors de l’equip de govern en tots els assumptes que li siguin plantejats en relació a la projecció municipal. 
  • Recolzar la projecció de Cunit i la creació de la marca del municipi.

Antonio Casanova Guirau

Assessor en serveis generals

  • Assessorar als regidors i regidores de l’equip de govern en la planificació estratègica i l’acció de govern.
  • Assessorar als regidors i regidores de l’equip de govern en l’apreciació i detecció de les aspiracions i demandes ciutadanes, en relació amb les competències municipals, en la formulació de propostes de polítiques públiques que hi donin resposta.
  • Assessorar els programes i projectes estratègics en curs.
  • Assistir i assessorar als regidors i regidores de l’equip de govern facilitant-li la informació que sigui necessària per a l’exercici de les seves competències.