Bases generals per a la provisió de places de l’Ajuntament de Cunit

 

PERSONAL FUNCIONARI

ADMINISTRACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓSUBGRUPCODI PLAÇA VACANTSPROM INTERNASISTEMA SELECCIÓ
TECNIC ADMINISTRACIÓA1F4/21CONCURS-OPOSICIÓ
AUXILIAR ADM.C2F7/13;F7/22;F7303CONCURS-OPOSICIÓ
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA TECNICA
DENOMINACIÓSUBGRUPCODI PLAÇAVACANTSPROM INTERNASISTEMA SELECCIÓ
TECNIC ADM SUPA1F8/2;F832CONCURS-OPOSICIÓ
TECNIC ADM MITJAA2F9/6; F9/72CONCURS-OPOSICIÓ
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
DENOMINACIÓSUBGRUPCODI PLAÇAVACANTSPROM INTERNASISTEMA SELECCIÓ
CAPORALC211CONCURS-OPOSICIÓ
AGENTC2F12/5; F12/192CONCURS-OPOSICIÓ

PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓSUBGRUPCODI PLAÇAVACANTSPROM INTERNASISTEMA SELECCIÓ
TECNIC SUPERIORA1L1/2;L1/3;L1/4;L1/54 CONCURS-OPOSICIÓ
TECNIC MIGA2L.2/4;L.2/6;L.2/73CONCURS-OPOSICIÓ
TEC ESP LLAR INFC1L.3/1;L.3/5;L.3/83CONCURS-OPOSICIÓ
TECNIC AUXILIARC1L.41CONCURS-OPOSICIÓ
OPERARIAPL.9/1;L.9/82CONCURS-OPOSICIÓ
ORDENANÇAAPL.11/4;L.11/7;L.11/103 (1 reserva discapacitat)CONCURS-OPOSICIÓ
ORDENANÇAC2L.11/61CONCURS-OPOSICIÓ
MEDIADOR CULTURAC2L131CONCURS-OPOSICIÓ
AUXILIAR TECNICC1L141CONCURS-OPOSICIÓ
AUX. BIBLIOTECAC1L15/2;L15/32(1 reserva discapacitat)CONCURS-OPOSICIÓ
AUX TECNIC PROTECCIÓ CIVILC2L191CONCURS-OPOSICIÓ
COORDINADOR RELACIONS CIUTADC1L201CONCURS-OPOSICIÓ
INFORMADOR ESPAI ASSOCIATIUC1L211CONCURS-OPOSICIÓ