PERSONAL FUNCIONARI

 

DENOMINACIÓ SUBGRUP NIVELLCOMPL DESTISUBAREA COMPLEMENTESPECÍFICCODI.PLAÇAFORMA DE PROVISIÓSI ES VACANT
SECRETARIA130SECRETARIA57.902,88F.1
INTERVENCIÓA 130ECONOMIA51.657,48F.2
TRESORERA 126ECONOMIA23.347,38F.3CONCURS
ADMINISTRACIÓ GENERAL
TECNIC ADMINISTRACIOA130ECONOMIA51.657,48F4/1
TECNIC ADMINISTRACIÓA122SECRETARIA20.242,74F4/2CONCURS
CAP DE SECCIÓC119SECRETARIA12.929,00F5/1
CAP DE SECCIÓC119URBANISME12.929,00F5/2
ADMINISTRATIUC122SERVEI A LES PERSONES11.571,28F6/1
ADMINISTRATIU/VAC118SECRETARIA11.494,00F6/2
ADMINISTRATIU/VAC118SECRETARIA11.494,00F6/3CONCURS
AUXILIAR ADM.C216SECRETARIA-OAC10.271,38F7/1
AUXILIAR ADM.C216ECONOMIA7.212,52F7/2
AUXILIAR ADM.C216SERVEI A LES PERSONES7.212,52F7/3
AUXILIAR ADM.C216SERVEIS SOCIALS7.212,52F7/4
AUXILIAR ADM.C216SERVEIS SOCIALS7.212,52F7/5
AUXILIAR ADM.C216SECRETARIA7.212,52F7/6
AUXILIAR ADM.C216VIA PUBLICA7.212,52F7/7
AUXILIAR ADM.C216URBANISME7.212,52F7/8
AUXILIAR ADM.C216SERVEI A LES PERSONES7.212,52F7/9
AUXILIAR ADM.C216SECRETARIA-OAC10.271,38F7/10
AUXILIAR ADM.C216SECRETARIA7.212,52F7/11
AUXILIAR ADM.C216SECRETARIA-OAC10.271,38F7/12
AUXILIAR ADM.C216SERVEI A LES PERSONES7.212,52F7/13CONCURS
AUXILIAR ADM.C217ECONOMIA14.171,50F7/14
AUXILIAR ADM.C217ECONOMIA10.410,82F7/15
AUXILIAR ADM.C217ECONOMIA10.410,82F7/16
AUXILIAR ADM.C216BIBLIOTECA7.212,52F7/17
AUXILIAR ADM.C216URBANISME7.212,52F7/18
AUXILIAR ADM.C216PRESIDENCIA7.212,52F7/19
AUXILIAR ADM.C216SERVEI A LES PERSONES7.212,52F7/20
AUXILIAR ADM.C216SEGURETAT CIUTADANA7.212,52F7/21
AUXILIAR ADM.C216PRESIDENCIA7.212,52F7/22CONCURS
AUXILIAR ADM.C216SECRETARIA-OAC10.271,38F7/23
AUXILIAR ADM.C216SECRETARIA7.212,52F7/24
AUXILIAR ADM.C216URBANISME7.212,52F7/25
AUXILIAR ADM.C216ECONOMIA7.212,52F7/26
AUXILIAR ADM.C216SECRETARIA7.212,52F7/27
AUXILIAR ADM.C216SERVEI A LES PERSONES7.212,52F7/28
AUXILIAR ADM.C216SECRETARIA7.212,52F7/29
AUXILIAR ADM.C216URBANISME7.212,52F7/30CONCURS
AUXILIAR ADM.C216SERVEI A LES PERSONES7.212,52F7/31
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA TECNICA
DENOMINACIÓ SUBGRUP NIVELLCOMPL DESTISUBAREA COMPLEMENTESPECIFICCODI.PLAÇAFORMA DE PROVISIÓSI ES VACANT
TECNIC ADM SUPA130URBANISME51.657,48F8/1
TECNIC ADM SUPA122URBANISME16.194,22F8/2CONCURS
TECNIC ADM SUPA126SERVEI A LES PERSONES17.251,08F8/3CONCURS
TECNIC ADM SUPA126ECONOMIA23.347,38F8/4A EXTINGUIR
TECNIC ADM MITJAA226SECRETARIA26.172,72F9/1
TECNIC ADM MITJAA226VIA PUBLICA23.127,86F9/2
TECNIC ADM MITJAA223URBANISME23.127,86F9/3
TECNIC ADM MITJAA224PRESIDENCIA10.490,20F9/4
TECNIC ADM MITJAA222URBANISME9.373,70F.9/5CONCURS
TECNIC ADM MITJAA222URBANISME9.373,70F9/5BIS
TECNIC ADM MITJAA222URBANISME9.140,04F9/6CONCURS
TECNIC ADM MITJAA220SECRETARIA10.070,62F9/7CONCURS
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS

 

DENOMINACIÓ SUBGRUP NIVELLCOMPL DESTISUBAREA COMPLEMENTESPECIFICCODI.PLAÇAFORMA DE PROVISIÓSI ES VACANT
SERGENTC120SEGURETAT CIUTADANA16.248,40F10
CAPORALC218SEGURETAT CIUTADANA15.089,48F11/1
CAPORALC218SEGURETAT CIUTADANA15.089,48F11/2
CAPORALC218SEGURETAT CIUTADANA15.089,48F11/3
CAPORALC218SEGURETAT CIUTADANA15.089,48F11/4
CAPORALC218SEGURETAT CIUTADANA15.089,48F11/5
CAPORALC218SEGURETAT CIUTADANA15.089,48F11/6CONCURS
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/1
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/2
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/3
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/4CONCURS
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/5CONCURS
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/6
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/7
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/8
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/9
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/10
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/11
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/12
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/13CONCURS
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/14
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/15
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/16
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/17
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/18
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/19CONCURS
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/20
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/21
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/22
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/23
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/24
AGENTC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14F12/25
AGUTZILAP14SECRETARIA10.995,74F13
PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓ SUBGRUP NIVELLCOMPL DESTIAREA COMPLEMENTESPECIFICCODI.PLAÇAFORMA DE PROVISIÓSI ES VACANT
TECNIC SUPERIORA126PRESIDENCIA17.451,42L1/1
TECNIC SUPERIORA122ENSENYAMENT15.006,32L1/2CONCURS
TECNIC SUPERIORA122ENSENYAMENT9.222,36L1/3CONCURS
TECNIC SUPERIORA122ENSENYAMENT9.222,36L1/4CONCURS
TECNIC SUPERIORA122TERRITORI20.242,74L1/5CONCURS
TECNIC MIGA222ENSENYAMENT10.093,86L2/1
TECNIC MIGA222ENSENYAMENT10.093,86L2/2
TECNIC MIGA222BIBLIOTECA10.093,86L2/3
TECNIC MIGA222PRESIDENCIA10.093,72L2/4CONCURS
TECNIC MIGA218SERVEI A LES PERSONES9.373,70L2/5CONCURS
TECNIC MIGA218SERVEI A LES PERSONES9.373,70L2/6CONCURS
TECNIC MIGA218TERRITORI9.373,70L2/7CONCURS
DIRECTORA LLAR INFC118ENSENYAMENT7.506,24CONCURS
TEC ESP LLAR INFC116ENSENYAMENT3.948,00L3/1
TEC ESP LLAR INFC116ENSENYAMENT3.948,00L3/2
TEC ESP LLAR INFC116ENSENYAMENT3.948,00L3/3
TEC ESP LLAR INFC116ENSENYAMENT3.948,00L3/4
TEC ESP LLAR INFC116ENSENYAMENT3.948,00L3/5
TEC ESP LLAR INFC116ENSENYAMENT3.948,00L3/6
TEC ESP LLAR INFC116ENSENYAMENT3.948,00L3/7
TEC ESP LLAR INFC116ENSENYAMENT3.948,00L3/8CONCURS
TEC ESP LLAR INFC116ENSENYAMENT3.948,00L3/9
TEC ESP LLAR INFC116ENSENYAMENT3.948,00L3/10
TEC ESP LLAR INFC116ENSENYAMENT3.948,00L3/11
TEC ESP LLAR INFC116ENSENYAMENT3.948,00L3/12
TECNIC AUXILIARC116PRESIDENCIA3.948,00L4CONCURS
TECNIC AUXILIARC118PRESIDENCIA6.290,20L5
ENCARREGAT SERVC217VIA PUBLICA8.067,78L6/1
ENCARREGAT SERVC217VIA PUBLICA8.067,78L6/2
OFICIAL 1ªC216VIA PUBLICA5.011,02L7
OFICIAL TRACTORISTC216VIA PUBLICA5.011,02L8
OPERARIAP14VIA PUBLICA5.791,66L9/1CONCURS
OPERARIAP14VIA PUBLICA5.791,66L9/2
OPERARIAP14VIA PUBLICA5.791,66L9/3
OPERARIAP14VIA PUBLICA5.791,66L9/4
OPERARIAP14VIA PUBLICA5.791,66L9/5
OPERARIAP14VIA PUBLICA5.791,66L9/6
OPERARIAP14VIA PUBLICA5.791,66L9/7
OPERARIAP14VIA PUBLICA5.791,66L9/8
RECEPCIONISTAC216SEGURETAT CIUTADANA9.516,50L10/1
RECEPCIONISTAC216SERVEI A LES PERSONES3.086,72L10/2
RECEPCIONISTAC216SEGURETAT CIUTADANA9.516,50L10/3
RECEPCIONISTAC216SEGURETAT CIUTADANA9.516,50L10/4
RECEPCIONISTAC216SEGURETAT CIUTADANA9.516,50L10/5
RECEPCIONISTAC216SECRETARIA-OAC10.271,38L10/6
RECEPCIONISTAC216SEGURETAT CIUTADANA9.516,50L10/7
RECEPCIONISTAC216SEGURETAT CIUTADANA9.516,50L10/8
ORDENANÇAAP12ENSENYAMENT7.156,80L11/1
ORDENANÇAAP12ENSENYAMENT7.156,80L11/2
ORDENANÇAAP12ENSENYAMENT7.156,80L11/3
ORDENANÇAAP12PRESIDENCIA7.156,80L11/4CONCURS
ORDENANÇAAP12ENSENYAMENT7.156,80L11/5
ORDENANÇAC216PRESIDENCIA5.313,70L11/6CONCURS
ORDENANÇAAP12SERVEIS A LES PERSONES7.156,80L11/7CONCURS
ORDENANÇAAP12PRESIDENCIA7.156,80L11/8CONCURS
ORDENANÇAAP12PRESIDENCIA7.156,80L11/9CONCURS
ORDENANÇAAP12SERVEIS A LES PERSONES7.156,80L11/10
AUXILIAR DELINEANTC217URBANISME9.568,86L12
MEDIADOR CULTURAC216PRESIDENCIA7.212,52L13CONCURS
TECNIC JOVENTUTC118SERVEI A LES PERSONES11.494,00L14CONCURS
AUX. BIBLIOTECAC122BIBLIOTECA10.093,86L15/1
AUX. BIBLIOTECAC122BIBLIOTECA10.093,86L15/2CONCURS
AUX. BIBLIOTECAC122BIBLIOTECA10.093,86L15/3CONCURS
INFORMADORC216SERVEIS A LES PERSONES2.387,42L16
ADMINISTRATIVAC118ECONOMIA11.494,00L17
AUX ADMINISTRATIUC217ECONOMIA13.755,00L18/1
AUX ADMINISTRATIUC216URBANISME7.212,52L18/2
AUX ADMINISTRATIUC216SECRETARIA-OAC10.271,38L18/3
AUX ADMINISTRATIUC216VIA PUBLICA7.212,52L18/4
AUX ADMINISTRATIUC216SECRETARIA-OAC10.271,38L18/5
AUX ADMINISTRATIUC216ECONOMIA7.212,52L18/6CONCURS
AUX TECNIC PROTECCIÓ CIVILC217SEGURETAT CIUTADANA12.334,14L19
COORDINADOR RELACIONS CIUTADC118PRESIDENCIA10.640,28L20CONCURS
INFORMADOR ESPAI ASSOCIATIUC118PRESIDENCIA10.640,28L21CONCURS

*NOTA: L’IMPORT DEL COMPLEMENT ESPECIFIC QUEDA CONDICIONAT A L’APROVACIÓ DE LA LLEI GRAL DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT ANY 2018.EN CAS QUE AQUESTA LLEI NO CONTEMPLI L’AUGMENT DEL 2% ESTABLERT EN AQUESTA RLT SERA D’APLICACIÓ L’IMPORT QUE ESTABLEIXI LA LLEI GENERAL PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT ANY 2018 O QUALSEVOL ALTRA DISPOSICIÓ LEGAL.