cunit.cat

Índex

image_print

Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/dynamicconditions/Public/DynamicConditionsPublic.php on line 194

Vigent

image_print

1. TALLER DE GIMNÀSTICA

concepteTarifa

 

taller de gimnàstica 1 hora a la setmana11,00 € al trimestre
taller de gimnàstica 2 hores a la setmana22,00 € al trimestre
taller de gimnàstica 3 hores a la setmana33,00 € al trimestre

2. TALLER DE MANUALITATS

concepteTarifa

 

taller de manualitats 3 hores a la setmana25,00 € al trimestre

3. TALLER DE IOGA

concepteTarifa

 

taller de ioga 1 hora a la setmana11,00 € al trimestre
taller de ioga 2 hores a la setmana22,00 € al trimestre

4. TALLER D’INFORMÀTICA

concepteTarifa

 

taller d’ informàtica 1,5 hores la setmana25,00 € al trimestre

5. TALLER DE TAI-TXÍ

concepteTarifa

 

taller de tai-txí 1 hora a la setmana11,00 € al trimestre
taller de tai-txí 2 hores a la setmana22,00 € al trimestre

6. TALLER DE MEMÒRIA

concepteTarifa

 

taller de memòria 1,5 hores a la setmana20,00 € al trimestre

Normes particulars de gestió:

1. El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació i haurà d’estar abonat en el moment d’iniciar-se el servei.

2. Les quotes són indivisibles i en cas de baixa del servei no es prorratejarà la part corresponent als mesos no realitzats.

3. Per poder realitzar les activitats caldrà un mínim de 13 persones.

4. Per poder realitzar les activitats del casal caldrà ser usuari registrat del mateix.

5. Si es realitzen més d’una hora caldrà abonar el preu estipulat per hora multiplicat pel número d’hores setmanals que es faci.

DILIGÈNCIA,-

Aquesta ordenança ha estat aprovada per la Junta de Govern Municipal de de 22 d’octubre de 2013 i publicada al BOPT núm. 249 de 29 d’octubre de 2013. (exp. 1.2.5-11-2013).

Aquesta ordenança ha estat modificada per la Junta de Govern Local de 14 de març de 2014 i publicada al BOPT núm. 70 de 25 de març de 2014 (exp. 1.25-3-2014).

Aquesta ordenança ha estat modificada per la Junta de Govern Local de 14 de març de 2014 i publicada al BOPT núm. 70 de 25 de març de 2014 (exp. 1.25-3-2014).

Aquesta ordenança ha estat modificada per la Junta de Govern Local de 26 de setembre de 2017 i publicada al BOPT núm. 201 de 18 d’octubre de 2017.

Cunit diu no a la violència de genere


Notice: Undefined index: opcion_cookie in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/click-datos-lopd/public/class-cdlopd-public.php on line 416

Notice: Undefined variable: input_porcentaje in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/click-datos-lopd/public/class-cdlopd-public.php on line 484