cunit.cat

Índex

image_print

Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/dynamicconditions/Public/DynamicConditionsPublic.php on line 194

Vigent

image_print

4.06) PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’EDICIÓ I VENDA DE PUBLICACIONS D’INTERÈS MUNICIPALS

1. Llibre “Per Cunit i el seu entorn”

ConcepteTarifa
Venda 1 unitat Llibre “Per Cunit i el seu entorn”13,95 €

2 . Llibre “Imatges i records”

ConcepteTarifa
Venda 1 unitat Llibre “Imatges i records”12,10 €
  1. Llibre “Tasta el món: receptes globals de dones locals”
ConcepteTarifa
Venda 1 unitat Llibre “Tasta el món: receptes globals de dones locals”11,70 €
  1. Llibre “Petita Història de Cunit”
concepteTarifa per unitat
Llibre “Petita història de Cunit” venda a particulars 1 unitat6,00 €
Llibre “Petita història de Cunit” venda a botigues de 10 a 100
unitats4,00 €
Llibre “Petita història de Cunit” venda a botigues de 101 a 200
unitats3,00 €
Llibre “Petita història de Cunit” venda a botigues més de 201
unitats2,00 €

Normes particulars de gestió:

1. El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació i haurà d’estar abonat en el moment d’iniciar-se el servei.

DILIGÈNCIA,-

Aquesta ordenança ha estat aprovada per la Junta de Govern Local de 22 de juliol de 2014 i publicada al BOPT núm. 175 de 30 de juliol de 2014.

Cunit diu no a la violència de genere


Notice: Undefined index: opcion_cookie in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/click-datos-lopd/public/class-cdlopd-public.php on line 416

Notice: Undefined variable: input_porcentaje in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/click-datos-lopd/public/class-cdlopd-public.php on line 484